"Veckans Contra-fråga" 2011

Veckans Contra-fråga är läsarnas egen omröstning i aktuella frågor. Vem som helst kan gå in och tycka till. Även Contras motståndare. Självklart kan det vara så att Contra driver en helt annan uppfattning än den som uttrycks av besökarna på hemsidan. Här finns resultatet från tidigare omröstningar.

Nej till svenskt deltagande i EUs euro-program!
Ska Sverige ställa upp för EUs euro-krispaket?
Antal svarande: 48 Nej 41 (85,4%) Ja 7 (14,6%)
Omröstningen stängdes den 21 december 2011

Nej till nya regleringar!
Tycker Du att det behövs mer regleringar inom...
Antal svarande: 37 Inga av områdena nedan 23 (62,2%) El 14 (37,8%) Järnväg 14 (37,8%) Apotek 9 (24,3%) Telekom 7 (18,9%) Flyg 3 (8,1%)
Omröstningen stängdes den 14 december 2011

Euron på väg att krascha!
Vad tror Du om euron på ett års sikt?
Antal svarande: 48 Ett eller ett par länder lämnar euron 22 (45,8%) Euron bryts upp i minst ett dussin valutor 18 (37,5%) Inga förändringar 5 (10,4%) Ytterligare något land kommer med i eurozonen 3 (6,3%)
Omröstningen stängdes den 7 december 2011

Privat vård bättre!
Anser Du att privata vårdbolag eller kommunala institutioner rent generellt ger bättre vård?
Antal svarande: 38 Privat bäst 27 (71,0%) Kommunalt bäst 9 (23,7%) Ingen skillnad 2 (5,3%)
Omröstningen stängdes den 1 december 2011

Italien tvingas också till skuldnedskrivningar!
Blir det skuldnedskrivningar i Italien också?
Antal svarande: 48 Ja 29 (60,4%) Nej 19 (39,6%)
Omröstningen stängdes den 23 november 2011

Ron Paul for President!
Vem är Din favoritkandidat bland republikanerna?
Antal svarande: 48 Ron Paul 16 (33,3%) Mitt Romney 10 (20,8%) Herman Cain 8 (16,7%) Rick Perry 8 (16,7%) Michele Bachmann 6 (12,5%)
Omröstningen stängdes den 9 november 2011

EUs hantering av den grekiska krisen är inte att lita på!
Litar Du på EUs hantering av den grekiska krisen?
Antal svarande: 42 Nej 36 (85,7%) Ja 6 (14,3%)
Omröstningen stängdes den 2 november 2011

Avskaffandet av värnskatten är viktigt!
Är det angeläget att avskaffa värnskatten?
Antal svarande: 46 Ja 37 (80,4%) Nej 9 (19,6%)
Omröstningen stängdes den 27 oktober 2011

Håkan Juholt åker som partiledare!
Är Håkan Juholt kvar som partiledare för Socialdemokraterna vid årsskiftet?
Antal svarande: 72 Nej 53 (73,6%) Ja 19 (26,4%)
Omröstningen stängdes den 20 oktober 2011

Göran Hägglund bäst som ledare för Kristdemokraterna
Vem vill Du se som ledare för Kristdemokraterna?
Antal svarande: 35 Göran Hägglund 22 (62,9%) Mats Odell 13 (37,1%)
Omröstningen stängdes den 12 oktober 2011

Sarkozy blir inte omvald!
Blir Nicolas Sarkozy omvald nästa år?
Antal svarande: 36 Nej 19 (52,8%) Ja 17 (47,2%)
Omröstningen stängdes den 5 oktober 2011

Släng ut Grekland ur euron!
Hur ska Grekland tas om hand?
Antal svarande: 43 Släng ut dem från euron 38 (88,4%) Ge ut nyaa euro-obligationer 4 (9,3%) Ytterligare nödlån från norr 1 (2,3%)
Omröstningen stängdes den 28 september 2011

Nej till schablonersättning till fosterbarn!

Ska fosterbarn som farit illa få en schablonersättning av staten?
Antal svarande: 52 Nej 32 (61,5%) Ja 20 (38,5%)
Omröstningen stängdes den 21 september 2011

Sänk skatten för pensionärerna!
Vilken skatt tycker du skulle vara bäst att sänka i budgeten?
Antal svarande: 50 Sänkt skatt förpensionärer 38 (76%) Sänkt restaurangmoms 12 (24%)
Omröstningen stängdes den 14 september 2011

Annie Lööf räcker inte till 10 procent!
Får Annie Lööf upp Centerns opinionssiffra över 10 procent?
Antal svarande: 50 Nej 37 (74%) Ja 13 (26%)
Omröstningen stängdes den 6 september 2011

Libyen blir inte demokrati!
Tror Du att Libyen är en demokrati om ett år?
Antal svarande: 57 Nej 52 (91,2%) Ja 5 (8,8%)
Omröstningen stängdes den 31 augusti 2011

Fel att dra tillbaka förslaget om jobbskatteavdrag!
Är det rätt eller fel att dra tillbaka förslaget om ett nytt jobbskatteavdrag?
Antal svarande: 42 Fel 26 (61,9%) Rätt 16 (38,1%)
Omröstningen stängdes den 23 augusti 2011

Annie Lööf efter Maud Olofsson!
Vem bör bli Centerns nya partiledare?
Antal svarande: 22 Annie Lööf 12 (54%) Anna-Karin Hatt 5 (23%) Anders W Jonsson 5 (23%)
Omröstningen stängdes den 17 augusti 2011

Nej till genuspedagoger!
Ska det finnas genuspedagoger på dagis och i skolan?
Antal svarande 95 Nej 84 (88,4%) Ja 11 (11,6%)
Omröstningen stängdes den 9 augusti 2011

Inga mer pengar till Grekland!

Ska euro-länderna ställa upp med mer pengar till Grekland?
Antal svarande: 94 Nej 77 (81,9%) Ja 17 (18,1%)
Omröstningen stängdes den 29 juli 2011

Annie Johansson efter Maud Olofsson!
Vem tycker Du ska efterträda Maud Olofsson?
Antal svarande: 59 Annie Johansson 18 (30,5%) Fredrik Federley 16 (27,1%) Eskil Erlandsson 13 (22,0%) Andreas Carlgren 6 (10,2%) Lena Ek 4 (6,8%) Anna-Karin Hatt 2 (3,4%)
Omröstningen stängdes den 12 juli 2011

Ja till gårdsförsäljning av alkohol!
Ska det vara tillåtet med "gårdsförsäljning" av alkohol?
Antal svarande: 63 Ja 48 (76,2%) Nej 15 (23,8%)
Omröstningen stängdes den 28 juni 2011

Dött lopp om Kroatien i EU!
Ska Kroatien få bli medlem i EU?
Antal svarande 42 Ja 21 (50%) Nej 21 (50%)
Omröstningen stängdes den 15 juni 2011

Vi litar på Kungen
Litar Du på Kungen eller kritikerna när det gäller "skandalböckerna"?
Antal svarande: 53 Kungen 42 (79,2%) Kritikerna 11 (20,8%)
Omröstningen stängdes den 8 juni 2011

Dött lopp om Grekland och euron!
Kommer Grekland att överge euron under 2011 eller 2012?
Antal svarande: 32 Ja 16 (50%) Nej 16 (50%)
Omröstningen stängdes den 1 juni 2011

Bin Ladins död påverkar inte den islamistiska terrorismen
Hur kommer Usama bin Ladins död att påverka den islamistiska terrorismen?
Antal svarande: 39 Det blir ingen förändring 22 (56,4%) Det blir värre än förr 9 (23,1%) Den tynar bort 8 (20,5%)
Omröstningen stängdes den 26 maj 2011

Putin blir president igen!
Kommer Putin tillbaka som president efter nästa val?
Antal svarande: 76 Ja 58 (76,3%) Nej 18 (23,7%)
O mröstningen stängdes den 19 maj 2011

Läsarna gillar "Sannfinländarna"
Vad tycker Du om "Sannfinländarna""
Antal svarande: 65 Bra 25 (38,5%) Bra, frånsett uppfattningen om svenska språket 22 (33,8%) Dåligt 18 (27,7%)
Omröstningen stängdes den 27 april 2011

Pensionärsskatten först på "sänkarlistan"
Vilken skatt bör sänkas i första hand?
Antal svarande: 51
Skatten för pensionärer: 15 (29,4%)
Värnskatten 11 (21,6%)
Statliga inkomstskatten 7 (13,7%)
Ett jobbskatteavdrag till 6 (11,8%)
Momsen generellt 5 (9,8%)
Punktskatter 4 (7,8%)
Arbetsgivaravgiften 3 (5,9%)
Momsen i vissa branscher 0
Omröstningen stängdes den 20 april 2011

Egypten blir inte demokrati!
Kommer Egypten att vara en demokrati om 12 månader?
Antal svarande: 47 Nej 36 (76,6%) Ja 11 (23,4%)
Omröstningen stängdes den 13 april 2011

Håkan Juholt blir ett sänke!
Blir Håkan Juholt ett ”flöte” eller ett ”sänke” för (S)?
Antal svarande: 59 Sänke 37 (62,7%) Flöte 22 (37,3%)
Omröstningen stängdes den 6 april 2011

Med tvekan ja till JAS-plan till Libyen
Ska Sverige skicka JAS för insats i Libyen?
Antal svarande: 56 Ja 29 (51,8%) Nej 27 (48,2%)
Omröstningen stängdes den 30 mars 2011

Satsa på kärnkraft för den framtida energiförsörjningen!
Ska Sverige satsa på kärnkraft för den framtida energiförsörjningen?
Antal svarande 77. Ja 59 (76,6%) Nej 18 (23,4%)
Omröstningen stängdes den 23 mars 2011

Nej till flygförbudszon över Libyen
Ska Väst skapa en flygförbudszon över Libyen?
Antal svarande: 46 Nej 25 (54,4%) Ja 21 (45,6%)
Omröstningen stängdes den 16 mars 2011

Delade meningar om preskriptionstid
Var det rätt att avskaffa preskriptionstiden för mord?
Antal svarande: 40 Ja 20 (50%) Nej 20 (50%)
Omröstningen stängdes den 9 mars 2011

Ron Paul for President!
Vem skulle Du rösta på om Du fick välja republikansk presidentkandidat 2012?
Antal svarande: 64 Ron Paul 29 (45,3%) Sarah Palin 21 (32,8%) Mike Huckabee 8 (12,5%) Mitt Romney 3 (4,7%) Bob Jindal 3 (4,7%)
Omröstningen stängdes den 2 mars 2011

43 procent ger till välgörenhet
Ger Du pengar till välgörenhetsorganisationer?
Antal svarande: 58 Nej 33 (56,9%) Ja 25 (43,1%)
Omröstningen stängdes den 23 februari 2011

Rätten till småviltsjakt tillbaka till markägarna!
Vad tycker Du om småviltsjakt i fjällen?
Antal svarande; 50 Rätten tillbaka till markägarna 32 (64%), Svenskar ska ha företräde 13 (26%), Samma villkor för alla EU-medborgare 5 (10%)
Omröstningen stängdes den 16 februari 2011

Sista demokratin i arabvärlden försvinner inom ett par år!
Idag finns det en demokrati i arabvärlden (Irak), hur många finns det om två år?
Antal svarande: 52 Noll 24 (46,2%) En 11 (21,1%) Två-fem 16 (30,8%) Arton 1 (1,9%)
Omröstningen stängdes den 10 februari 2011

Ja till fotoförbud!
Vad tycker Du om förslaget till fotograferingsförbud?
Antal svarande: 38 Bra 27 (71,1%) Dåligt 11 (28,9%)
Omröstningen stängdes den 2 februari 2011

Delade meningar om vargjakt
Vad tycker Du om vargjakten?
Antal svarande: 64 Stoppa vargjakten helt 34 (53,1%) Fortsatt begränsad vargjakt 12 (18,8%) Utrota vargen i Sverige 18 (28,1%)
Omröstningen stängdes den 26 januari 2011

Sänk ränteavdragen!
Är det rätt att sänka ränteavdragen (och motsvarande skatter)?
Antal svarande 37 Ja 31 (83,8%) Nej 6 (16,2%)
Omröstningen stängdes den 19 januari 2011

Slå ihop Folkpartiet och Centerpartiet!
Bör Folkpartiet och Centerpartiet gå ihop?
Antal svarande: 39 Ja 26 (67,7%) Nej 13 (33,3%)
Omröstningen stängdes den 12 januari 2011


Tillbaks