Läs Contra! För frihet - mot socialism

Tidningen Contra utkommer varannan månad och innehåller politiska artiklar från ett perspektiv och med infallsvinklar som sällan syns i media. Vi granskar vänstermaffian och synar fascistbanditerna! Nedan följer en lista över samtliga nummer med länkar till sammandrag. Trevlig läsning!


Contra Genom åren

Läs innehållsförteckningen för Contra sedan första numret 1975.

Läs utdrag ur Contra från 1996 och framåt

För den som vill ha en fullständig innehållsförteckning för Contras alla 42 år, klicka här!
Här kan köpa Contra

Beställ här!