Bildekaler

Bildekalerna är självhäftande och kostar 20 kronor styck
Format 7x68 cm, 7x70 cm respektive 10x30 cm

Pris 20:- per dekal. Porto och emballage 40:- tillkommer per beställning. Beställ från vår nätbutik eller betala 60:– i förskott per plusgiro 85 95 89-4. Klicka här för fullständiga beställningsregler.
Boklistan

Övriga produkter

Beställ här!