Du är välkommen som medarbetare i Contra!

Vi har redan en lång lista på personer som ställer upp och recenserar böcker. Men den listan kan bli längre. Hör av Dig till redaktionen!

Vi behöver också medarbetare som kan penetrera en fråga djupare. Leta fram offentliga handlingar, göra mindre intervjuer. Leta fram information på nätet. Analysera dokument. Veta hur det fungerar i den offentliga maktapparaten. Ställa pampar mot väggen och så vidare. Det är inte alltid nödvändigt att Du är jättebra som skribent. Skriva om texten kan redaktionen göra. Men det behövs hjälp med själva grundarbetet.

Alla Contras medarbetare deltar i arbetet frivilligt och utan arvode, men Contra betalar naturligtvis alla kostnader.

Här är några av de ämnen som vi gärna skulle behandla i kommande nummer av Contra:

Statsåklagare Bo Skarinders tvivelaktiga verksamhet
Omhändertaganden av barn
Fackföreningsfrågor
Hur kontrolleras busstrafiken i Sverige
Estniska spioner
Polisens ineffektivitet
Om Boven 1758 Nilsson

Vad beträffar uppslagen ovan har Contras redaktion i alla fallen en del material att börja arbetet med. Men det finns också utrymme för nya uppslag och artikelidéer.
Insändare är självklart välkomna!

Skriv en rad till Contra
med e-post
eller med snigelpost, Box 8052, 104 20 Stockholm
Telefon 08-720 01 45
Telefax 08-720 01 95
Om Contra

Adressuppgifter

Kontakta Contra

Contras styrelse

Contras redaktion

Contras affärsidé

Contras plattform

Fakta om Contra

Contras verksamhetsberättelser

Känt folk uttalar sig om Contra