Contras länksidor: Frihet och mänskliga rättigheter

Sidan genomgången 2016-12-15

 

UN Watch ägnar sig att bevaka FNs många felsteg åt vänster. Inte minst kollar man upp FNs människorättsråd med medlemmar som Kuba, Saudiarabien och Venezuela... Kolla in på http://www.unwatch.org

Östgruppen har en blogg om mänskliga rättigheter i Ryssland. Kolla in på http://ryskarattigheter.wordpress.com

Utrikesdepartementet har en särskild hemsida som tar upp frågor om mänskliga rättigheter, bland annat finns en redogörelse för de senaste årens domar i Euorpadomstolen, i de fall Sverige varit svarande part.
Kolla in på www.manskligarattigheter.se

Efter dansk modell finns det ett svenskt Tryckfrihetssällskap. Kontroversiellt och kompromisslöst för tryckfrihet och yttrandefrihet. Impopuläört hos de politiskt korrekta. Kolla in här: http://www.tryckfrihet.com/

Och här finns det danska originalet, Trykkefrihedsselskabet http://www.trykkefrihed.dk

"The ultimate e-guide to liberty" hittar Du på http://www.libertyguide.com Handlar bland annat om jobberbjudanden i amerikanska frihetsorganisationer.

British Helsinki Human rights Group bevakar den politiska utvecklingen - framförallt sådant som rör val och mänskliga rättigheter - i Europa. Kolla in på http://www.bhhrg.org

Institute for Justice är en organisation som enligt amerikansk modell driver rättssaker för att uppnå politiska mål. IJ arbetar för att säkra individuella rättigheter mot statens överlägsna maktposition. Du kan kolla vad institutet gör på http://www.ij.org

Foreign Policy Research Institute presenterar utrikespolitiska analyser från ett amerikanskt och frihetsvänligt perspektiv. Kolla inpå http://www.fpri.org

Mats Jangdahl kommenterar egensinnigt frihetsfrågor på http://www.frihetsportalen.se

The Center for Security Policy är en organisation som arbetar med mottot: "Promoting Peace through Strength". Kolla in vidare på http://www.centerforsecuritypolicy.org

Internationella Förbundet för Mänskliga Rättigheter i Frankfurt, http://www.igfm.de (på tyska)

Frontiers of Freedom http://www.ff.org

Freedom House – information om den politiska situationen i alla världens länder https://freedomhouse.org

Center for Individual Freedom http://cfif.org/v/

Mänskliga rättigheter granskas av Human Rights Watch http://www.hrw.org


Tillbaks