Frågor till Contra

På den här översikten kan Du leta Dig fram till äldre frågor. Det rör sig alltså om frågeställningar som är lite äldre och kanske inte helt dagsfärska. För att göra nedladdningen av sidorna hanterlig innehåller varje sida högst tio frågor och svar. Allteftersom antalet frågor blir fler blir det fler sidor.

Vill Du själv ställa en fråga, klicka här.

Här finns materialet först sorterat efter ett antal ämnesområden, längre ner är sorteringen geografisk. En viss fråga kan återfinnas under flera underrubriker, dock finns alla frågor under minst en underrubrik.

 Om Contra
Var köper man Contra? (A2)
Kontaktsida för Contra- läsare? (A3)
Contra anti-nazister eller judeparti? (B12)
Contra i pdf-format (B14)
Contras partibteckning (D36)
Contra - svenskt eller amerikanskt? (D37)
Contra på biblioteken (D40)
Vilket parti är bäst? (E41)
Contra om monarkin (K107)
Varifrån kommer materialet till frågor och svar? (Q168)
Contras syn på invandring (S187)
Contra och de gamla filosoferna (AD325)
Contra och USA (AR462)

Etik och moral
Homosexualitet (A1)
Vad kan vi göra för att hjälpa folk i länder som svälter? (F51)
Svält (F53)
Abort (G64)
Judeo-kristna kulturarvet (H83)
Homosexualitet (K103)
Homosexuella (AH369)
Eutanasi (AO437)
Att handla med diktaturer (AT488)
Barnarbete (BD614)

Rättsfrågor
Dödsstraff (B17)
Lagens strängaste straff (F59)
Kriminalitet (G63)
Rätten till nationalitet (H73)
Dödsstraffet (P156)
Mumia Abu-Jamal (Y242)
Politiska domstolar (Å268)
Terrorister (AC311)
Svenska livstidsstraff (AU492)
Straff i Kina (AX526)
Kommunals strejk (AY533)
Kriminellas återanpassning (AÄ566)
Terrorism och mänskliga rättigheter (AÖ575)
Kyotoprotokollet (BC607)
USA och de internationella domstolarna (BE628)
Dödsstraff i Vietnam (BF632)

Ekonomi
Depressionen på 1930- talet (C26)
Kapitalism ger välfärd (D33)
EU och EMU (D39)
Det finansiella systemet (E45)
Vad är en lågkonjunktur? (E49)
Vad kan vi göra för att hjälpa folk i länder som svälter? (F51)
Svält (F53)
Arbetslösheten (G62)
U-land och i-land (I81)
Planekonomin (I85)
Taxfree-handeln (K102)
Medborgarlön (K105)
Utvecklingen i Östeuropa (K109)
Skattetrycket (L114)
George Soros (L118)
Vad är ett u-land? (M128)
Bensinskatten (M129)
I-land och u-land (N133)
Den industriella revolutionen (N139)
1990-talets ekonomiska kris i Sverige (O140)
Keynes (O141)
Pomperipossaskatt (O145)
Det tyska undret (O147)
En fristående riksbank? (O148)
Kärnkraftsekonomi (P153)
Arbetslösheten (P155)
Brister i Keynes teorier (P157)
Marknadsekonomin (P160)
Nya Zeeland (R172)
Marknadsekonomi eller politik? (R175)
Kapitalismen räddar liv (R176)
Sverige och 70-talskrisen (T192)
Max Weber (T194)
Banker (T199)
U-länder (U204)
Från planekonomi till marknadsekonomi i Ryssland (Ü213)
Strukturomvandling i näringslivet (X233)
Skattekilar (X235)
Privata fängelser (X240)
G8 (Y244)
IMF och Världsbanken (Y245)
Svenska företag flyttar utomlands (Y246)
Guldmyntfoten (Y247)
Löntagarfonderna (Y249)
Värdeteori (Ä271)
Västerländsk teknologi i u-länder (Ä279)
EMU (Ö290)
U-länders utvecklingsmöjligheter (AA291)
Merkantilism-liberalism- monetarism (AA292)
1992 års kris (AB307)
Den globala kapitalismen (AC318)
Depressionen i USA (AD322)
Vad är marknadsekonomi? (AD323)
WTO (AE335)
Nya pensionssystemet (AF343)
EMU (AG356)
Världssvälten (AG352)
Plantagejordbruk (AG351)
NIC-länder (AI374)
Kapitalism och marknadsekonomi (AJ389)
Sveriges - och mina egna - finanser (AK400)
Handel mellan i- och u- länder (AL401)
Ekonomiska kriser under mellankrigstiden (AM414)
Utilitetsteori och värdeteori (AM417)
Planekonomiernas kollaps (AN422)
Marknadsekonomi och planekonomi (AN426)
Offentliga sektorn (AN427)
Tobinskatten (AN430)
Klyftan mellan i-land och u-land (AQ455)
De största antikommunisterna (AR464)
Merkantilismen (AS477)
Den osynliga handen (AS478)
Tullunioner och frihandelsområden (AT485)
Behövs det arbetskraftsinvandring? (AT486)
Att handla med diktaturer (AT488)
Världens rikaste länder (AU495)
Ekonomisk underutveckling i Sovjet (AU499)
Kollektiva nyttigheter (AU500)
Fasta växelkurser (AÜ503)
U-land och i-land (AÜ504)
EU som handelsorganisation (AÜ505)
Sverige och EMU (AÜ507)
David Ricardo (AÜ509)
Skuldavskrivning (AV512)
Självförsörjning i jordbruket (AV517)
Vart går skattepengarna? (AV518)
Krig och BNP (AV519)
Kostnaden för statens skatteadministration (AY535)
Industrialisering av U-länder (AY540)
Japans ekonomi (AÄ564)
Börskraschen 1929 (AÄ569)
Amerikanska antitrustlagar (AÖ572)
Adam Smith (BA582)
Tillväxt, stabilitet och fördelningspolitik (BA587)
Socialförsäkringsmodeller (BA588)
Medelnegern i USA tjänar mer än medelsvensson (BB592)
Euro (BB594)
Frihandel och merkantilism (BB600)
Priser på en fri marknad (BD611)
Barnarbete (BD614)
John Maynard Keynes (BE625)
Politik för lågkonjunktur (BF633)

Frihet och demokrati
Allmän värnplikt (A4)
Vad är demokrati? (A9)
Allmän värnplikt (B11)
Judeo-kristna kulturarvet (I83)
De brutalaste diktaturerna (N137)
Demokrati (T198)
Demokratiskt underskott (U205)
Rousseau och Locke (Z257)
Pornografi (Å266)
Kan en demokrati avskaffa sig själv? (Ö283)
Den demokratiska marknadsekonomin (AA294)
Religiösa sekter (AA297)
Monarki eller republik? (AO432)
Olof Palme och demokratin (AO434)
De politiska systemen i sex stora länder (AP441)
Filosoferna och demokratin (AP442)
Kvinnans rösträtt i Sverige (AP443)
Lobbying (AP449)
Diktaturer (AR465)
Maktfördelningsläran (AS476)
Näringsfrihet och demokrati (AY536)
Majoritetsval (AZ545)
Black Power (AZ548)
Brittiska Överhuset (AÅ552)
Monarki (AÅ557)
Demokrati och andra världskrighet (BA581)
Hur undviks demokratins avskaffande? (BB591)
Demokratiska länder (BB595)
EU:s institutioner (BE627)
Den atenska demokratin (BF631)

Militärt
NATO som världspolis (H75)
Warszawa-pakten (I87)
Suezkrisen (I90)
Koreakriget (J91)
Civilt motstånd (O143)
SALT-avtalen (Q161)
Terrorister (AC311)
Warszawa-pakten (AC316)
Sovjetiska anfall (AC320)
Jihad (AG355)
SDI/Star Wars (AK392)
Sovjet och det kalla kriget (AQ456)
Krig mellan demokratiska länder? (AS474)
Svenska försvaret (AÜ501)
Gulfkriget (AX523)
Saddam Hussein och USA:s militära ingripande (AZ544)
Bleiburg (AÅ556)
Nato (AÅ558)
Terroristorganisationer (AÖ574)
Darfurkonflikten i Sudan (BA583)
Bush och Saddam (BA585)
Dominoteorin (BB596)
Scud-missiler (BDS617)
Neutralitetspolitiken (BD619)
Västeuropeiska unionen, VEU (BF634)

Historia
Indianerna och kolonisationen (E48)
Valen i Ryssland 1917 (F54)
Ryska revolutionen (F55)
Svensk neutralitet under världskrigen (F56)
Järnvägarna under Andra världskriget (G69)
Kalla krigets historiska betydelse (G70)
Kalla krigets personligheter (H71)
Berlinmuren (I86)
Pragvåren 1968 (I89)
Suezkrisen (I90)
Koreakriget (J91)
Mordet på John F. Kennedy (J98)
Den Himmelska Fridens Torg (J99)
Första och andra världskrigen (M123)
Midsommarkrisen 1941 (N132)
Franska revolutionen (N134)
Den industriella revolutionen (N139)
Kronstadt-upproret (P154)
Nationalism (P159)
Hur blev USA med i Andra världskriget (Q165)
Motståndsrörelsen mot Hitler (U202)
Marshall-hjälpen (Z253)
Kolonialismen (Å270)
Amerikanska och franska revolutionerna (Ä277)
USA och Vietnamkriget (Ö286)
Ryska revolutionen (Ö288)
Andra världskriget (AD329)
Claus von Stauffenberg (AF346)
Kolonialismen (AF349)
Monroe-doktrinen (AI376)
Amerikanska självständighetsförklaringen (AJ382)
Rysslands siste tsar (AJ387)
Magna Charta (AM420)
Trastfälten (AN428)
Ådalen 1931 (AO435)
Oroligheter i Sverige 1918 (AO436)
När började Förintelsen? (AP450)
Sovjet och det kalla kriget (AQ456)
Brezjnevdoktrinen (AY532)
Kalla kriget (AÅ(A554)
Bleiburg (AÅ556)
Biafra (AÅ560)
Kommunismens fall i Tjeckoslovakien (AÄ562)
Den danska motståndsrörelsen (AÄ563)
Balkankriget (AÄ568)
Sovjetunionens upplösning (AÖ573)
Finländska presidenter (AÖ577)
Franco, Zedong, Stalin och Pinochet (AÖ580)
Amerikanska revolutionen (BA584)
Rudolf Hess (BA586)
SKP (BA590)
Hitlers maktövertagande (BC602)
USAs isolationism och imperialism (BC603)
Stalins väg till makten (BC605)

Tito och Stalin (BC-608)
Tysklands enande på 1800-talet (BC-609)
Lech Walesa (BC-610)
Sverige och Ryssland under 1800-talet (BD613)
Sverige efter börskraschen (BD618)
Kvinnlig rösträtt (BE623)
Bertil Ohlins politiska påverkan (BE626)
Kinas roll under andra världskriget (BF635)
Mahatma Gandhis metoder (BF639)

Ideologier
Konservatism eller nyliberalism (B15)
Vad ska vi göra åt marxismen (C27)
Objektivismen (D31)
Höger eller vänster (D38)
Hur bäst bekämpa socialismen (E43)
Judeo-kristna kulturarvet (I83)
Syndikalismen (L108)
Anarkismen och kapitalismen (L111)
Socialismen (L113)
Franska revolutionen (N134)
Konfucius (N138)
Henry George och jordränteterin (O146)
Nationalism (P159)
Marknadsekonomin och ideologierna (P160)
Edmund Burke (U201)
Anarko (Ü218)
Konservatism (Ü215)
Liberalism (V224)
Socialismen (Y243)
Grilla vänstertyper (Å264)
Riksdagspartiernas ideologier (Ä278)
Varför blir marxismen detsamma som diktatur? (AD321)
Konservatism contra nyliberalism (AF345)
Den äldre John Stuart Mill (AF347)
Kommunismens fall i Tjeckoslovakien (AÄ562)
Konservatism och våldet (AG357)
Reformistisk socialism (AH367)
Nyliberalismen (1) (AH365)
Platon och Sokrates (AM415)
Konservativa ideologer (AN424)
Ateism och moralnormer (AR468)
Nyliberalismen (2) (AT489)
Ideologierna under 1800-talet (AX527)
Hegel och Marx (AX528)
Nationalismen (AZ543)
Cicero, Platon och Aristoteles (AZ547)
Nationalismens roll idag (AÅ553)
Höger och vänster (A555)
Utopia (AÅ559)
Franco, Zedong, Stalin och Pinochet (AÖ580)
Socialistiska partier (BB593)
Den materialistiska historieuppfattningen (BB598)
Konservatism (BE624)
Reformistisk socialism 2 (BF637)

Kommunism
Vad är bäst - kommunism eller nazism? (C22)
Information kommunismens illgärningar (E44)
Valen i Ryssland 1917 (F54)
Ryska revolutionen (F55)
Kommunism och fascism (G68)
Contras förutfattade mening om socialister (H76)
Pragvåren 1968 (I89)
Slobodan Milosevic (J96)
Kommunismen och ungdomen (L112)
Kommunistskräck (M125)
Gosplan (N136)
Är det rätt att registrera kommunister? (R174)
Sovjetunionen 1937 (U210)
Kommunism (Ü211)
Kommunistiska bokstavssekter (Ä274)
Vänsterpartiets ideologi (Ä275)
Adolf Hitler och Josef Stalin (Ö284)
Kommunismens offer (AB303)
Komintern (AB308)
Ideologiers offer (AB310)
Varför blir marxismen detsamma som diktatur? (AD321)
Skillnaden mellan Marx, Lenin och Mao (AE337)
Kommunisternas idealländer (AE340)
Vad är kommunism? (AH366)
Sovjets femårsplaner (AI371)
Vänsterpartiets skumma historia (AI372)
Vänsterpartiet och Sovjets fall (AJ383)
Stalin och Hitler (AM418)
Marx värdeteori (AN425)
De röda khmererna (AP448)
De största antikommunisterna (AR464)
1950-talets "kommunistskräck" (AT482)
Students for a Democratic Society (SDS) (AT483)
Att handla med diktaturer (AT488)
Kommunismens fall i Polen (AU498)
Kommunism och nazism (AY539)
Kommunism i Kina och Sovjet (AZ452)
Lenin (AZ550)
Nikita Chrusjtjev (AÖ576)
SKP (BA590)
Socialistiska partier (BB593)
Tito och Stalin (BC608) 
Femårsplaner (BD616)

Nationalsocialism, fascism m m
Nazismen som vänsterrörelse (A5)
Hitler och kommunismen i Bayern (A7)
Nationalsocialismens ideologi (A8)
Nationalsocialism - vänster eller höger? (A10)
Vad är bäst - kommunism eller nazism? (C22)
Judeutrotning och nationalsocialism (F57)
Kommunism och fascism (G68)
Contras förutfattade mening om socialister (H76)
Nationalsocialisterna och Karl XII (O149)
Nationalsocialismen (P158)
Nationalsocialism idag (R178)
Svensk antisemitism (R179)
Fascistisk ideologi (S183)
Adolf Hitler och Josef Stalin (Ö284)
Ideologiers offer (AB310)
Hitlers judeutrotning (AC312)
Högerextremism och nationalsocialism (AD330)
Antisemitismen (AK395)
Hur fick nationalsocialismen fotfäste i Tyskland? (AK396)
Nationalsocialister i Sverige (AK398)
Stalin och Hitler (AM418)
När började Förintelsen? (AP450)
Nysvenska rörelsen (AU496)
Rudolf Hess (BA586)
Hitlers maktövertagande (BC602)
Nationalsocialismen i Sverige (BD612)

Andra extremister
Europeiska Arbetarpartiet (EAP) (H77)
Syndikalismen (K108)
Anarko (Ü218)
Anarkister (X236)
Veganer (AB305)
Veganers syn på markbrist (AG354)
Hippierörelsen (AU497)
Rättvisepartiet Socialisterna (AZ541)

Minibiografier
Pat Buchanan (B19)
Edmund Burke (U201)
George Bush (Q166)
Henry George och jordränteteorin (O146)
John Maynard Keynes (O141)
Konfucius (N138)
Slobodan Milosevic (J96)
Bertil Ohlin (U209)
Jan Palach (U207)
Olof Palme (G65)
Augusto Pinochet (D35)
Ronald Reagan (G61)
George Soros (L118)
Raoul Wallenberg (S185)
Max Weber (T194)
Josef Stalin (T200)
John McCains åsikter (Ü220)
Saddam Hussein (V225)
Winnie Mandela (V229)
Bertrand de La Grange (X238)
Noam Chomsky (Z259)
Benito Mussolini (Å262)
"Che" Guevara (AC315)
Den äldre John Stuart Mill (AF347)
Carl Bildt (AM413)
Joseph McCarthy (AN423)
Josip Broz Tito (AN429)
Olof Palme och demokratin (AO434)
Mahatma Gandhi (AO438)
Francisco Franco (AO440)
Winston Churchill (AP445)
Margaret Thacther (AQ452)
Ronald Reagan och skådespeleriet (AS479)
David Ricardo (AÜ509)
Franklin D. Roosevelt (AÜ510)
Ho Chi Minh (AV511)
Alexander Solzjenitsyn (AY537)
Aung San Suu Kyi (AZ549)
Lenin (AZ550)
Cecil Rhodes (AÅ551)
Jeb Bush (AÄ567)
Nikita Chrusjtjev (AÖ576)
Franco, Zedong, Stalin och Pinochet (AÖ580)
Adam Smith (BA582)
Rudolf Hess (BA586)
Stalins familj (BB597)
Margaret Thatcher (BC601)
Stalins väg till makten (BC605)
Tito och Stalin (BC607)
Lech Walesa (BC-610)
Harry S. Truman (BE621)
Bertil Ohlins politiska påverkan (BE626)
Mahatma Gandhis metoder (BF639)
Nelson Mandela (BF640)

Övrigt
Jüri Lina (B21)
Feminism (H74)
NATO som världspolis (H75)
Ökenspridning (J95)
Nationalstaten (J100)
Tidskriften Etc (K104)
Genteknik (L116)
Främlingsfientlighet, rasism och nationalism (R180)
Greenpeace (S181)
Arbetarklassen (Z254)
Sveriges och USAs statsskick jämförda (AA293)
WACL (AD327)
Max Weber och "verstehen" (AE336)
Jihad (AG355)
Aralsjön (AI373)
Manligt och kvinnligt (AI375)
Social ingenjörskonst (AO433)
Kollektiv identitet (AQ459)
Ateism och moralnormer (AR468)
John Stuart Mill och kvinnan (AX524)
Kyotoprotokollet (BC607)

Sverige
Invandringspolitik (A6)
Dödsstraff (B17)
Varför gjorde de borgerliga ett så dåligt val (C25)
Vänsterpartiets valframgångar (E42)
Svensk neutralitet under världskrigen (F56)
Lagens strängaste straff (F59)
Arbetslösheten (G62)
Olof Palme (G65)
Svensk arbetsmarknad (I82)
Hyresgästföreningen (L117)
Svensk vänster (L119)
Midsommarkrisen 1941 (N132)
1990-talets ekonomiska kris i Sverige (O140)
Argument mot invandring (O142)
Pomperipossaskatt (O145)
Den svenska modellen (P151)
Folkhemmet (P152)
Har USAs president besökt Sverige? (Q169)
Att invandra i Sverige (Q170)
Kreuger-kraschen (S190)
Sverige och 70-talskrisen (T192)
Socialdemokraterna och invandringen (T195)
Demokratisk Allians och SÄPO (Ü219)
Svensk arbetskraftsinvandring (V228)
Sverige och NATO (X232)
Sveriges neutralitet under Andra världskriget (X237)
Svensk neutralitet (Z255)
Tvångssterilisieringarna (Å263)
Rösträtten i Sverige (Å267)
Arbetskraftsinvandring (Ä273)
Politiska klimatet på 60-talet (Ä276)
Riksdagspartiernas ideologier (Ä278)
Amerikanskt inflytande i Sverige (AB304)
1992 års kris (AB307)
Invandringen (AC317)
Makarna Myrdals familjepolitik (AE334)
Nya pensionssystemet (AF343)
Kvinnan i politiken (AF348)
Borgerlig samverkan (AG360)
Sverige, Grekland och EMU (AH362)
Svensk och amerikansk maktdelning (AH363)
Utvandring (AH364)
Vänsterpartiets skumma historia (AI372)
Vänsterpartiet och Sovjets fall (AJ383)
Den borgerliga regeringens fall 1978 (AJ384)
Sverige under kalla kriget (AK391)
Svensk alliansfrihet idag (AK397)
Samerna och svenska staten (AL407)
Tvåkammarriksdagen i Sverige (AM419)
Ådalen 1931 (AO435)
Oroligheter i Sverige 1918 (AO436)
Kvinnans rösträtt i Sverige (AP443)
Systembolaget (AQ460)
Folkpartiet (AS473)
1950-talets "kommunistskräck" (AT482)
Svensk politik på 1930-talet (AU491)
Svenska försvaret (AÜ501)
Sverige och det kalla kriget (AV515)
Journalisternas vänstersympatier (AX522)
Länsparlament (AX530)
Nationalsocialismen i Sverige (BD612)
Sverige och Ryssland under 1800-talet (BD613)Ne
Sverige efter börskraschen (BD618)
Neutralitetspolitiken (BD619)
Svenska företag som flyttar utomlands (BD620)
Bertil Ohlins politiska påverkan (BE626)
Nedre Norrlands fackförening (BE629)
OPEC:s påverkan på Sverige (BF636)


Norden
Fremskrittspartiet och Fremskridtspartiet (B13)
Dansk Folkeparti (B20)
Konservative Folkeparti i Danmark (K101)
Den danska motståndsrörelsen (AÄ563)
Finländska presidenter (AÖ577)

Övriga Europa
Valen i Ryssland 1917 (F54)
Ryska revolutionen (F55)
Schweiz (G67)
Nordirland (H79)
Berlinmuren (I86)
Arbetslösheten i Ryssland (I88)
Pragvåren 1968 (I89)
FN och Jugoslavien (J92)
Slobodan Milosevic (J96)
Taxfree-handeln (K102)
Utvecklingen i Östeuropa (K109)
Jordbävningen i Turkiet (K110)
Tyska partier (M124)
USAs och Tysklands statsskick (M126)
Kriget i Jugoslavien (M127)
Efter ryska revolutionen (M130)
Partierna i Ryssland (N135)
Gosplan (N136)
Etniska grupper i forna Sovjetunionen (O144)
Det tyska undret (O147)
Ungern 1956 (O150)
Tysklands enande (Q162)
Folkgrupper i Kaukasus (Q163)
Nordirland (Q164)
Österrike och Sovjet (Q167)
EUs bakgrund (R177)
Storbritannien (S184)
Spanska inbördeskriget (S186)
Schweiz (S188)
Tjeckoslovakien 1968 (T196)
Josef Stalin (T200)
Efter Berlinmuren (U203)
Cypern (U206)
Jan Palach (U207)
Från planekonomi till marknadsekonomi i Ryssland (Ü213)
Mellan Öst- och Väst- Berlin (Ü216)
Maktkampen i Ryssland (V221)
Den ryska duman (V222)
Gulag (V223)
Grekland (V227)
Högern och EU/EMU (X234)
Polen (Y241)
Spanien under Kalla kriget (Y250)
Turkiet (Z251)
Litauen (Z260)
Tysklands statsskick (Ä280)
Nederländernas narkotikapolitik (Ö289)
Jörg Haider och Österrikiska Frihetspartiet (AA295)
Rysslands statsskick (AA298)
Argument mot EU (AC313)
Högern, vänstern och EU (AD326)
Lagar mot högerextremister i Tyskland (AE332)
Bosnien och Hercegovina (AE338)
Demokratin i Grekland (AE339)
Spanien och ETA (AF344)
Sovjetunionens fall (AG359)
VEU (AG358)
EMU (AG356)
Sverige, Grekland och EMU (AH362)
Tysklands statsskick (AH368)
Rysslands partier (AH370)
Sovjets femårsplaner (AI371)
Följderna av ryska revolutionen (AI378)
Sovjet efter Stalins död (AI379)
Spaniens separatister (AI380)
ETA (AJ381)
Sovjetunionens fall (AJ385)
Rysslands siste tsar (AJ387)
Bulgarien (AK393)
Revolution eller statskupp? (AK394)
Spaniens statsskick (AK399)
Polen (AL403)
Rumänien (AL409)
Hur kom Tito till makten i Jugoslavien (AL410)
Magna Charta (AM420)
Ryska maffian (AN421)
Josip Broz Tito (AN429)
Trastfälten (AN428)
EUs utvidgning (AO431)
Den ryska kollektiviseringen av jordbruket (AP444)
FDP i Tyskland (AP446)
Demokratiskt underskott i EU (AQ454)
Lega Nord (Italien) (AQ457)
Berlinmuren (AQ458)
Östtyskland innan Murens fall (AR463)
Ny medlemmar i EU (AR470)
Baskien (AS480)
Albanien (AT481)
Jugoslaviens sönderfall (1) (AT487)
Jugoslaviens sönderfall (2) (AT490)
Litauen (AU493)
Kommunismens fall i Polen (AU498)
Ekonomisk underutveckling i Sovjet (AU499)
Ungern 1956 (AÜ502)
Rysslands ekonomi (AÜ508)
EUs gemensamma migrationspolitik (AV513)
Schweiz statsskick (AX521)
EUs utvidgning (AX529)
Brittiska Överhuset (AÅ52)
Kommunismens fall i Tjeckoslovakien (AÄ562)
Balkankriget (AÄ568)
Sovjetunionens upplösning (AÖ573)
Italien (AÖ579)
Rudolf Hess (BA586)
Euro (BB594)
Margaret Thatcher (BC601)
Den vitryska oppositionen (BC604)
EUs invandringspolitik (BC606)
EU:s institutioner (BE627)
Västeuropeiska unionen, VEU (BF634)
Politiska partier i Polen (BF638)

Amerika
Pat Buchanan (B19)
Kuba och det kalla kriget (C24)
Augusto Pinochet (D35)
Indianerna och kolonisationen (E48)
Pinochet och Castro (F58)
Ronald Reagan (G61)
Amerikanska presidentkandidater (H84)
Kuba-krisen (J94)
Mordet på John F. Kennedy (J98)
USAs och Tysklands statsskick (M126)
Hur blev USA med i Andra världskriget (Q165)
George Bush (Q166)
Kubakrisen (T191)
Argentina (T197)
USAs nationaldag (Ü214)
John McCains åsikter (Ü220)
The American Dream (V226)
Mexiko (Y248)
USA och Kuba (Å261)Azerbajdzjan (AÖ578)
Chile (Ä272)
Kuba och revolutionen (AA296)
USAs statsskick (AB306)
Hur utses USAs presidentkandidater? (AC319)
Depressionen i USA (AD322)
Nicaragua och Contras (AE333)
Demokrater och republikaner (AG353)
Svensk och amerikansk maktdelning (AH363)
Monroe-doktrinen (AI376)
Primärval i USA (AI377)
Amerikanska självständighetsförklaringen (AJ382)
Chiles ekonomi efter kuppen (AJ386)
Fidel Castros maktövertagande på Kuba (AJ390)
USA och vapenlagarna (AL402)
Multinationella företag i Latinamerika (AL408)
Joseph McCarthy (AN423)
Media på Kuba (AP447)
Republikanerna (USA) (AQ453)
Uruguay (AR467)
Kinas handel med USA (AR469)
Den ekonomiska krisen i Argentina (AS471)
USA som "frihetens land" (AS472)
Panama-kanalen (AS475)
Franklin D. Roosevelt (AÜ510)
Mexiko (AV514)
Demokrati i Sydamerika (AY531)
Surinam och Franska Guiana (AY534)
Militärkupper i Sydamerika (AÄ561)
Jeb Bush (AÄ567)
Argentina 2 (AÖ571)
Amerikanska antitrustlagar (AÖ572)
Amerikanska revolutionen (BA584)
USAs isolationism och imperialism (BC603)
Harry S. Truman (BE621)
Iran, USA och vapenlagar  (BE622)
USA och de internationella domstolarna (BE628)
NAFTA (BE630)

Asien/Oceanien
Nordkorea (B16)
Vietnamkriget (B18)
Röda khmererna (D32)
Himmelska Fridens Torg 1989 (D34)
Israel (E46)
Kina och Mao (E47)
Burma (F52)
Vietnamkriget (F60)
Amerikansk militär strategi i Vietnamkriget (G66)
Kambodja (H72)
Koreakriget (J91)
Valet i Israel (J93)
Den Himmelska Fridens Torg (J99)
Turkiet och kurderna (L115)
Östtimor (M121)
Taiwan (N131)
Gulfrkiget (R171)
Nya Zeeland (R172)
Israels krig (R173)
Pakistan (S182)
Thailand (T193)
Kashmir (U208)
Kina efter Mao (Ü212)
Saddam Hussein (V225)
Burma (X231)
Sri Lanka (X239)
Japan (Z252)
Kommunist-Kina (Z256)
Palestina (Z258)
Nord- och Sydkora idag (Å269)
Iran (Ö282)
Dödsstraffet i Kina (Ö285)
Tibet (Ö287)
Statsskicket i Kina (AA300)
Kurdistan (AB301)
Konflikten Indien-Pakistan (AB302)
Tadzjikistan (AC314)
Sikherna i Punjab (AD324)
Kina, marknadsekonomin och kommunismen (AD328)
Singapore (AE331)
Utvecklingen i Centralasien (AF341)
Media och Vietnam (AF350)
Nordkoreas massmedia (AH361)
Aralsjön (AI-373)
Kurderna (AJ-388)
Israel (AL404)
Barnarbete i Kina (AM412)
Kinas ekonomiska system (AM416)
Mahatma Gandhi (AO438)
Israels partier (AO439)
De röda khmererna (AP448)
Tibet (AQ451)
Nordkorea (AR461)
Kulturrevolutionen i Kina (AR466)
Kinas handel med USA (AR469)
Afghanistan efter frigörelsen från talibanerna (AT484)
Att handla med diktaturer (AT488)
Kristna i Libanon (AU494)
Revolutionen i Iran (AÜ506)
Ho Chi Minh (AV511)
Japan (AV516)
Taiwan (AV520)
Gulfkriget (AX523)
Thailand (AX525)
Straff i Kina (AX526)
Indisk entreprenörskap (AY538)
Japans ekonomi (AÄ564)
Kinas författning (AÄ570)
Azerbajdzjan (AÖ578)
Kashmir 2 (BB599) 
Kerala (BD615)
Dödsstraff i Vietnam (BF632)
Kinas roll under andra världskriget (BF635)
OPEC (BF636)

Afrika
Är ANC kommunister? (C23)
Angola och UNITA (C30)
Eritrea (H78)
Sydafrika (H80)
Suezkrisen (I90)
Angola (J97)
Kongo-Kinshasa (M122)
Boerkiget (S189)
ANC (Ü217)
Winnie Mandela (V229)
Marocko (V230)
Sydafrika (Å265)
Sydafrika (Ö281)
Sydafrikas grundlagar (AA299)
Algeriet (AB309)
Rwanda (AL405)
Kenya (AL406)
Zimbabwes koloniala arv (AM411)
Biafra (AÅ-560)
Egypten (AÄ565)
Darfurkonflikten i Sudan (BA583)
Kenya 2 (BA589)

Internationellt, övrigt
Det kalla kriget (C28)
Är det rätt med en världspolis? (C29)
USA som världspolis (L120)
WTO (AE335)
Maten i världen (AF342)
Handel mellan i- och u- länder (AL401)
Skuldavskrivning (AV512)
Förenta Nationerna (AZ546)
Kyotoprotokollet (BC607)

Ställ en fråga!

Senaste tio frågorna

Klicka här!

Kategorier

Om Contra

Ekonomi
Etik och moral
Frihet och demokrati
Historia
Militärt
Rättsfrågor

Ideologier
Ideologier
Kommunism
Nationalsocialism, fascism m m
Andra extremister

Geografiskt
Amerika
Afrika
Asien/Oceanien
Internationellt övrigt
Norden
Sverige
Övriga Europa

Övrigt
Minibiografier
Övrigt