Beställ enkelt från Contra


 För- och efternamn:

 

 E-post adress:

 

 Adress

 

 Ort och postnummer:

 

Sverige

Jag vill beställa följande:

Porto och emballageavgift på 25 kronor tillkommer vid beställningar under 350 kronor

Betalningssätt:

Postförskott (endast inom Sverige), utöver porto tillkommer postförskottsavgift på 28 kronor

Jag betalar i förskott per postgiro 85 95 89-4

Jag betalar i förskott per bankgiro 443-5467

Jag betalar i förskott i Danmark per BG ForretningsGiro 1 69 06 98

Jag betalar i förskott i Norge per norskt postgiro 0806 199 8277

Jag betalar i förskott i Finland per Leonia girokonto 800055-1125829

Annat betalningssätt

Klicka här för fullständiga beställningsregler