Contras länksidor

Veckans länk:
Tidskriften Smedjan har efter några års frånvaro återupplivats på nätet. Bland de första ämnena man tagit sig an är EUs vapendirektiv. Som påstås vara riktat mot terrorister, men i sin helhet försvårar för jägare och sportskyttar - terrorister använder aldrig legala vapen. https://timbro.se/smedjan

Contras länksidor är en samling av länkar som kan vara av intresse för Contras läsare. Contra tar inte ställning för åsikter eller uppfattningar som presenteras på de länkade sidorna. Genom länkningen gör vi det enbart möjligt för den som så vill att bilda sig en egen uppfattning. Flertalet länkar går till sidor på svenska eller engelska. Går länken till en sida på annat språk har vi anmärkt det i kommentaren till sidan.Afrika

Amerika

Asien

Bloggar

Ekonomi

EU och Europa

Frihet och mänskliga rättigheter

Försvaret

Genusfrågor

Islam

Klimat

Kommunism

KonservatismLiberalism och nyliberalism

Media

Mellanöstern

Miljö

Norden

Nyhetskällor

Personligheter

Rasism och nationalsocialism

Sverige

Terrorism

YouTube-länkar

Annat