Contra på Tv4:s bolagsstämma

Stiftelsen Contra äger 200 aktier i TV4. Till årets bolagsstämma den 7 maj hade Stiftelsen lagt fram ett förslag om att TV4 skulle höja den etiska kvalitén på sin programverksamhet.

Du som vill veta mer om bakgrunden kan klicka här

Anförande av civilekonom C G Holm, representant för Stiftelsen Contra, vid TV4 ABs bolagsstämma tisdagen den 7 maj 1996

Herr ordförande, värderade aktieägare!

Tyvärr har det inte gått bra för vårt bolag under den senaste tiden. Nyhetens behag för tittaren förefaller ha övergått till en fråga om långsiktigt förtroende. Och då har TV4 tydligen inte stått måttet.

Det är om just det långsiktiga förtroendet, kvalitet och etisk standard som jag ska säga några ord.

För ett år sedan tog jag det som självklart att de etiska reglerna som ställts upp för journalister i press, radio och TV var ett rättesnöre för media med ambitioner att nå en bred publik. Men TV4 tog mig våren 1995 effektivt ur den villfarelsen.

Under en veckas tid toppade TV4 Nyheterna med en fullständig rövarhistoria, vars innehåll det inte finns anledning att gå in på här.

Men Du som vill göra det kan klicka här

De journalister som arbetade med reportagen var inte intresserade av fakta, det upptäckte jag redan när jag kontaktades av dem innan reportagen sändes. När jag sedan sett den rappakalja som var huvudnyhet i fyra dagar var det lika uppenbart att Nyheterna inte heller brydde sig om de pressetiska reglerna.

Jag försökte förgäves uppnå en dialog med ansvariga inom TV4s företagsledning och styrelse. Det enda resultatet var ett oförskämt brev från Nyheternas ansvariga utgivare och så småningom även ett brev från programdirektören. Det är för övrigt först i dagens stämmohandlingar som jag sett en uppgift om att TV4 frivilligt vill ansluta sig till de etiska reglerna. Det vore bra om så också kunde ske i praktiken.

Eftersom vårt bolag var så ointresserat av standarden på sin egen verksamhet vände jag mig till Granskningsnämnden för Radio och TV och fick från dem till svar att "de etiska reglerna för press, radio och TV tillhör inte de regelverk som Granskningsnämnden är satt att tillämpa". När nämnden sedan prövade programmen var det därför inte mot bakgrund av de etiska regler som är standard för exempelvis pressen. Mot den bakgrunden var det ganska givit att mina klagomål tillbakavisades. TV4 hade ju inte brutit mot de löjliga reklamreglerna, TV4 hade brutit mot de etiska regler som gäller för press, radio och TV.

Det är rimligt att TV4 håller samma etiska standard på sin journalistiska verksamhet som pressen. Det är ett förslag av den innebörden som Stiftelsen Contra lagt fram som förslag till stämman. Jag ber att få yrka bifall till det förslaget.

Stämmans majoritet, där storägarna heter Investor (Wallenberg), Kinnevik (Stenbeck), Lantbrukskooperationen, Föreningsbanken och Natur och Kultur, beslöt dock att lämna Contras förslag utan åtgärd.Tillbaks