Contras länksidor: Afrika

Sidan genomgången 2016-12-28

I Afrika har många länder körts i botten av socialistisk politik. Det finns dock krafter som vill se en ekonomisk uppryckning och för det krävs det en ny tro på den fria ekonomin. AfricanLiberty vill väcka intresset för politisk och ekonomisk frihet i Afrika. http://www.africanliberty.org

 

 


Tillbaks